DEN HAAG - Arts-assistenten werken te veel uren tijdens een dienst en krijgen te weinig rust. Dat concludeert de Arbeidsinspectie in een donderdag gepubliceerd rapport.

Bij ruim acht op de tien gecontroleerde ziekenhuizen werden overtredingen geconstateerd op het gebied van werk- en rusttijden van artsen in opleiding (aio's).

In totaal ging het om 98 overtredingen bij 26 van de 31 gecontroleerde instellingen. De meeste ziekenhuizen waren geselecteerd voor het onderzoek, omdat zij eerder ook al slecht scoorden.

De Arbeidsinspectie stuitte op overtredingen, waarbij aio's tot wel 21 uur achter elkaar werkten.

Fouten

Het onderzoek werd door minister Ab Klink (Volksgezondheid) in 2007 aangekondigd, nadat tv-programma Zembla melding had gemaakt van medische fouten door lange werktijden van de arts-assistenten.

Volgens de Arbeidsinspectie erkent de sector het probleem en worden er maatregelen genomen. In 2010 worden de werkomstandigheden opnieuw gecontroleerd.

Geschrokken

De Landelijke vereniging voor medisch specialisten in opleiding (LVAG) reageert geschrokken, omdat de situatie zelfs verslechterd is ten opzichte van een eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie.

In 2004 zouden inspecteurs nog bij 60 procent van de gecontroleerde instellingen zijn gestuit op overtredingen op het gebied van werk- en rusttijden.

Stress

Volgens de Arbeidsinspectie heeft iets meer dan de helft van de aio's regelmatig te maken met stress in de gecontroleerde ziekenhuizen. Niet alleen de hoeveelheid werk zorgt voor stress, maar ook het contact met leidinggevenden en de zwaarte van het werk.

De artsen in opleiding kennen zeer onregelmatige werktijden, worden veel geconfronteerd met verdriet, teleurstelling en moeten omgaan met moeilijke beslissingen die gaan over leven en dood.