DEN HAAG - De inflatie is in Nederland in februari licht gestegen door de oplopende olieprijs. De gemiddelde prijsstijging bedroeg 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.

''Na het laagste punt in december zien we een stijging van de olieprijs. Dat zien we aan de pomp terug'', aldus econoom Michiel Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het bureau publiceerde donderdag de cijfers. In januari was nog een inflatie van 1,9 procent gemeten.

''We zien een licht opwaartse beweging'', aldus Vergeer. De afgelopen maanden nam de inflatie op maandbasis steeds af door de dalende olieprijs, in januari bleef het prijspeil gelijk.

Vliegtickets

Behalve de hogere prijzen aan de pomp stegen de prijzen van vliegtickets. Die waren in februari 12 procent duurder dan in januari en 8,7 procent duurder dan een jaar eerder.

De toegenomen geldontwaarding is opvallend.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaf onlangs aan dat de inflatie zal afnemen tot 1 procent aan het einde van het jaar. Deze aanname is vooral gebaseerd op een lagere olieprijs ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld bedroeg de inflatie in Nederland vorig jaar 2,5 procent.

Eurozone

De Nederlandse inflatie ligt een stuk hoger dan in de rest van de eurozone. In februari nam het prijspeil volgens de Europese rekenmethode toe met 0,2 procentpunt tot 1,9 procent. De inflatie in de eurozone bedroeg 1,2 procent.

Dat de inflatie in Nederland hoger ligt dan in de eurozone heeft te maken dat de prijzen van gas en elektriciteit in Nederland maar één keer per halfjaar worden aangepast. In het buitenland reageren deze prijzen veel sneller op prijsveranderingen op de markt.

Belastingen

Daarnaast speelt ook mee dat Nederland een aantal belastingen heeft verhoogd zoals een extra dieselaccijns, de tabaksaccijns en de vliegtaks.

ZIE OOK:

Actuele brandstofprijzen