VOORBURG - De onderwijssector heeft honderden miljoenen euro's nodig voor het opknappen van schoolgebouwen. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de Besturenraad donderdag heeft gepubliceerd.

De raad voerde een enquête uit onder scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Op de vraag waar scholen het extra geld aan zouden willen besteden was het verbeteren van het binnenklimaat het antwoord dat het meest werd gegeven.

Volgens de raad kampen scholen vaak met lucht- en warmte problemen.Ook zouden veel schoolgebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en geen ruimte bieden voor nieuwe onderwijskundige inzichten.

Nieuwbouw

Uit het onderzoek blijkt dat 69 procent van de ondervraagde scholen plannen voor renovatie en nieuwbouw al klaar hebben liggen maar wachten op de mogelijkheid deze uit te voeren.

De Besturenraad, de belangenorganisatie van christelijke schoolbesturen, stuurde in februari een brief aan het kabinet waarin ze pleitte voor een megaplan scholenbouw.

De raad ziet de dringende opknapbeurt voor scholen als een noodzakelijke impuls voor het onderwijs.

Bedrag

Voorzitter Wim Kuiper van de Besturenraad voegt aan de uitkomsten van het onderzoek toe dat het in het gehele voortgezet en primair onderwijs benodigde bedrag kan oplopen tot 1,6 miljard euro.

Een "fors bedrag'' noemt Kuiper het. "De nood is hoog. En het verbaast me hoe schrijnend sommige gevallen zijn'', aldus Kuiper.