AMSTERDAM - Werkloze jongeren moeten binnen een half jaar een garantie krijgen op scholing of werk. Als dat niet gebeurt, dreigt de werkloosheid onder deze groep schrikbarend op te lopen.

Die oproep doet FNV Jong donderdag aan de overheid en de sociale partners.

''De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren zo slecht dat sommigen vrezen voor 'een verloren generatie''', stelt het jongerennetwerk. De organisatie biedt het plan 'Help jongeren de crisis door' aan minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) aan.

Arbeidsmarkt

In dat plan staat een aantal aanbevelingen die er voor moeten zorgen dat jongeren aansluiting op de arbeidsmarkt houden.

Zo pleit FNV Jong voor meer scholingsmogelijkheden. Manieren daarvoor die de organisatie aandraagt, zijn onder meer een tijdelijke verlaging van schoolgeld voor het MBO en een tijdelijke uitbreiding van het recht op studiefinanciering.

Taskforce

''Ook moet er zo snel mogelijk een structurele aanpak komen in de vorm van een nieuwe Taskforce Jeugdwerkloosheid'', aldus FNV Jong.

''Er is grote behoefte aan een gecoördineerde, ministerieoverstijgende eenheid met grote beleidsvrijheid en de bereidheid onorthodoxe maatregelen te nemen.''

Noodkreet

Rouvoet toonde zich gevoelig voor de noodkreet van FNV Jong, maar wilde nog niet ingaan op de concrete voorstellen. Wel beloofde hij dat het kabinet in de plannen om de crisis het hoofd te bieden jeugdwerkloosheid een aparte plek zal geven.

''Jongeren zijn een extra kwetsbare groep. Die vangen de eerste klappen op.''