UTRECHT - Door de financiële crisis doen meer mensen een beroep op hulp van de kerk. Dat constateert Kerk in Actie, de organisatie die de besteding van het collectegeld van de protestantse kerken coördineert.

Kerk in Actie heeft alle protestantse kerken in een brief opgeroepen alert te zijn op slachtoffers van de financiële crisis.

De brief, gericht aan de diakenen, wijst erop dat mensen die in financiële problemen komen geldelijke steun kunnen krijgen uit noodfondsen van de kerk.

De brief roept diakenen ook op zorg te verlenen aan mensen die ontslagen zijn als gevolg van de recessie.

Verder richt Kerk in Actie zich in de brief aan de landelijke overheid met het verzoek de aanpak van armoede prioriteit te geven.