Het overheidsbeleid om het oprichten van een nieuw bedrijf te stimuleren is volgens het Centraal Planbureau (CPB) niet effectief.

Het beleid kan zich beter richten op het aanpakken van onnodige regels die startende ondernemers belemmeren. Daarbij moet ook kritisch gekeken worden naar regelgeving die publieke belangen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en milieu, moet beschermen.

Rapport

Dat concludeert het CPB in een woensdag gepubliceerd rapport. Het Planbureau adviseert de overheid te onderzoeken wat regels om de gezondheid te beschermen opleveren en dit af te zetten tegen de schade die wordt toegebracht aan de economie, omdat starters gehinderd worden bij de oprichting van hun bedrijf.

Toetreding

Het CPB wijst erop dat uit studies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat Nederland internationaal niet vooroploopt als het gaat om makkelijke toetreding voor startende ondernemers tot de markt.

Terwijl nieuwe bedrijven de economische groei stimuleren, omdat ze vaak innovatief zijn. Ook prikkelen nieuwkomers op de markt bestaande ondernemers om hun producten en diensten te verbeteren.