DEN HAAG - Het aantal schuldsaneringen bij particulieren en mensen met een eenmanszaak is vorig jaar met ruim 38 procent afgenomen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die woensdag zijn gepubliceerd.

Het gaat volgens het CBS om de eerste daling sinds de invoering van de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen in december 1998.

Faillissementen

De omslag is toe te schrijven aan een aanpassing van de wet. Daardoor verwijzen rechters mensen met problematische schulden eerder terug naar schuldbemiddelaars of bureaus die daarin zijn gespecialiseerd.

Een gevolg van de aanpassing is ook dat saneringen veel minder vaak eindigen in een faillissement.

In totaal spraken rechters vorig jaar 9200 schuldsaneringen uit. In 2007 waren er dat nog bijna 15.000. Alleen in Friesland en Limburg steeg het aantal saneringen.