AMSTERDAM - Het aandeel moeders dat in deeltijd werkt stijgt al jaren, maar vooral de grotere deeltijdbanen worden steeds populairder.

De totale arbeidsdeelname van moeders met minderjarige kinderen was vorig jaar zeventig procent. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van moeders neemt al jaren toe, vooral sinds 2005. In 2001 werkte nog slechts 57 procent van de moeders.

Vooral het aantal moeders met een middelgrote deeltijdbaan (20 tot 27 uur) of een grote deeltijdbaan (28 tot 34 uur) nam toe. In de periode 2005-2008 is het aandeel van deze deeltijdbanen samen met bijna drie procentpunt per jaar toegenomen. Het aantal moeders met een kleine deeltijdbaan bleef nagenoeg gelijk.