AMSTERDAM - De economische crisis moet worden aangegrepen om strenge regels op te stellen voor de bancaire sector.

Hoewel het optreden van de banken een van de voornaamste redenen van de crisis is, wordt hier tot nu toe veel te weinig aandacht aan geschonken.

Dat is een van de punten die een groep van dertig vooraanstaande wetenschappers, politici en experts uit de hoek van milieu, kerk en ontwikkelingssamenwerking betogen in een onlangs opgesteld appel.

Appel

Het zogenoemde Appel van Antwerpen, dat woensdag in Trouw staat, is onder anderen ondertekend door voormalig bewindvoerder van de Wereldbank Herman Wijffels, oud minister Jan Pronk en directeur van Oxfam Novib Farah Karimi.

''Tot op heden blijft er een in de discussie verwaarloosd aspect: de fundamentele herziening van onze bestaande economische orde en internationaal geldstelsel'', zo staat in het appel.

''Deze laat duidelijk een overmaat van vrijheid toe aan kredietschepping en speculatieve hoogstandjes voor particuliere banken.

Iedereen weet ondertussen dat dit een van de voornaamste oorzaken van de huidige crisis is, maar bijna niemand komt met alternatieven.''

Streng

De opstellers stellen strenge regels voor om banken in de toekomst aan banden te leggen. Als voorbeelden noemen ze maxima voor de jaarlijkse kredietgroei in verhouding tot de reële groei van de economie en duurzame en wettelijk opgelegde criteria voor financiële producten.

De ondertekenaars betogen dat de huidige situatie ook moet worden aangegrepen voor een aantal ingrijpende beslissingen op politiek en sociaal vlak.

Rampzalig

Zo noemen ze de terugkeer naar de bestaande consumptiepatronen en grootschalige steun aan de industrie rampzalig. ''Juist nu moeten politiek en samenleving keuzes maken gericht op duurzaamheid, solidariteit en vrede.''