DEN HAAG - Als vakbonden hun looneisen tot nul beperken dan kunnen ze voorkomen dat uitkeringen ontkoppeld worden.

Dat zou betekenen dat de uitkeringen niet meestijgen met de gemiddelde loonsverhogingen, zoals normaal.

Maar zelfs een verlaging van uitkeringen heeft de werkgroep-Gerritse bij het kabinet als optie op tafel gelegd om het begrotingstekort weg te werken.

Druk

Dat hebben ingewijden rond het kabinet maandag gezegd. Terwijl het kabinet worstelt met moeilijke beslissingen over bezuinigingen, voert minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) momenteel de druk op bij werkgevers en vakbonden om een sociaal akkoord te bereiken.

Door half maart tijdens het zogeheten voorjaarsoverleg een akkoord te sluiten hoopt Donner pijnlijke ingrepen te voorkomen.

Sociale Zaken verwacht volgend jaar een tegenvaller van ongeveer 3,8 miljard euro.

Solidariteit

De minister heeft vorige week een beroep gedaan op ''de solidariteit'' van de vakbeweging. Als die haar salariseisen op nul zet, houden we ''met z'n allen, lonen, uitkeringen, pensioenen'' gelijke tred.

Door loonmatiging blijft ook de inflatie laag, wordt de internationale concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven beter en blijft werkgelegenheid behouden.

Werkgevers

Werkgevers moeten op hun beurt blijven investeren in hun werknemers met scholing en met stageplekken voor jongeren.

Ook zouden bedrijven overtollig personeel zo veel mogelijk moeten vasthouden, omdat straks als de crisis voorbij is weer een tekort aan vakkrachten wordt verwacht door de vergrijzing.

Deeltijd-WW

Zo overweegt Donner werkgevers de mogelijkheid te bieden om via deeltijd-WW hun personeel een jaar lang minder te laten werken en die deels een uitkering te geven.

Sociale Zaken bespreekt woensdag met werkgevers en vakbonden waarover nog meer een akkoord te sluiten valt.

Bevriezing

Vorige week ketste het verzoek van Donner om bevriezing van de lonen nog af, omdat sociale partners het arbeidsmarktpakket van de overheid met enkel deeltijd-WW te mager vonden.

Ook wil de vakbeweging eerst uitsluitsel over andere ingrepen die bij het kabinet op tafel liggen, zoals verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en bekorting van de WW-duur tot een jaar.