HAARLEM - De provincie Noord-Holland neemt mogelijk pas over enkele maanden een besluit of er megastallen worden toegestaan.

Dat bleek maandag tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld het al dan niet toestaan van de megastallen te behandelen bij de vaststelling van de nieuwe structuurvisie.

Besluit

Provinciale Staten nemen half maart een besluit hierover. Als de Staten akkoord gaan met de structuurvisie, dan kan het nog maanden duren voordat er duidelijkheid komt over de megastallen.

Het burgerinitiatief Stop veefabrieken in Noord-Holland wordt half maart behandeld. Tijdens de commissievergadering van maandag voerden de indieners het woord, onder wie schrijfster Yvonne Kroonenberg.

Zij riepen leden van Provinciale Staten op een voorbeeld te nemen aan Flevoland en Groningen, waar de megastallen verboden zijn.

Beleid

De stallen passen niet binnen het huidige beleid van Noord-Holland, waarin biologische en duurzame landbouw wordt gestimuleerd.

Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren, D66 en de kleinere partijen zijn tegen de komst van megastallen.

De fracties van CDA en PvdA zijn verdeeld. Wat de VVD met de megastallen wil, maakt de partij half maart bekend.

Slachtkippen

In Noord-Holland bestaan plannen voor een bedrijf met 1,6 miljoen slachtkippen in Middenmeer en een megastal voor koeien in Winkel.

Voor beide bedrijven zijn nog geen bouwaanvragen ingediend, aldus gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

Illegaal

Volgens Mira Brugman, inwoonster van Winkel, is het bedrijf dat eenm megastal wil al illegaal aan het uitbreiden. Volgens haar staat er al een bouwblok van 4 hectare.

''Wij vrezen voor een industrieterrein in onze achtertuin, in plaats van een normaal agrarisch bedrijf waar de dieren met respect worden behandeld'',aldus Brugman.