BRUSSEL - De handel in van zeehondenbont gemaakte producten moet in heel Europa verboden worden.

Een voorstel hiertoe heeft maandag de steun gekregen van de commissie interne markt en consumentenzaken van het Europees Parlement.

Jaarlijks worden er zo'n 900.000 zeehonden gedood. Vooral de grootschalige jacht in Canada lokt veel kritiek uit. Een groot deel van de opbrengsten van de Canadese zeehondenjacht komt uit export van producten naar de EU.

Uitzondering

De Europese Commissie wilde aanvankelijk een uitzondering maken voor producten van zeehonden die op een fatsoenlijke wijze worden gedood.

''Zo'n clausule maakt het hele voorstel ongeloofwaardig, want hoe controleer je zoiets'', aldus Europarlementslid Jan Cremers.

Steun

Het voorstel van de PvdA'er om deze uitzondering te schrappen kreeg brede steun. Er blijft in de plannen wel een uitzondering voor de Inuitbevolking. Zij kunnen onder strikte voorwaarden zeehondenproducten blijven aanbieden in de EU.

In Nederland bestaat is er al sinds 2007 een verbod op zeehondenproducten.