DEN HAAG - Werklozen en met ontslag bedreigd personeel kunnen vanaf maandag in het hele land terecht bij zogeheten mobiliteitscentra om zo snel mogelijk een andere baan te vinden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft maandag een centrum in Leeuwarden geopend. Met in totaal 33 mobiliteitscentra is nu volgens haar sprake van een landelijk dekkend netwerk.

Eind vorig jaar werd door minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) het eerste mobiliteitscentrum geopend voor de regio Eindhoven.

In die omgeving stonden namelijk al snel veel banen in de metaal, elektrotechniek en autoindustrie op de tocht als gevolg van de economische crisis.

Dikke dip

Het voordeel van de centra is volgens Klijnsma dat uitkeringsinstantie en arbeidsbemiddelaar UWV, gemeenten, werkgevers en scholingsinstellingen beter weten samen te werken.

Het is volgens de staatssecretaris zaak om "tijdens deze dikke dip'' werkzoekenden met onder meer scholing geschikt te maken voor die beroepen, waar nog wel vraag naar personeel is.

Klijnsma benadrukte dat daarbij ook geïnvesteerd moet worden in jongeren. Zo nodig moeten de jongeren langer doorleren en werkgevers kunnen stages aanbieden om jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen.