GRONINGEN - Bijkomende woonlasten voor eigenaar/bewoners stijgen dit jaar gemiddeld 218 euro (5 procent). Het gaat daarbij vooral om energielasten, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2009, opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten werden maandag bekendgemaakt.

Voor eigenaar/bewoners maken hypotheeklasten iets meer dan de helft uit van de totale woonlasten.

In het onderzoek richtte het COELO zich deze keer vooral op de bijkomende woonlasten. Dat zijn onder meer de kosten van energie en water, maar ook de onroerendezaakbelasting (OZB) en de opstalverzekering.

Belasting

Aan energie en water is de eigenwoningbezitter dit jaar 95 euro meer kwijt, en ook de belasting op die producten neemt toe (20 euro).

Dit komt vooral doordat energie duurder is geworden als gevolg van de hogere olieprijs. Huishoudens gebruiken gemiddeld minder gas, maar betalen er meer voor door de hogere prijs. Bij elektriciteit is zowel verbruik als prijs gestegen.

Huizenprijzen

Het eigenwoningforfait stijgt dit jaar met 37 euro en de overdrachtsbelasting met 32 euro. Dit als gevolg van de stijging van de huizenprijzen in het recente verleden.

De waterschappen vragen 14 euro per huishouden meer dan vorig jaar voor onder meer het zuiveren van afvalwater, het onderhoud van de dijken en het wegpompen van overtollig water.

Gemeenten hebben dit jaar gemiddeld 12 euro per huishouden meer nodig voor de riolering en om huisvuil in te zamelen en te verwerken. Vooral de kosten van de riolering nemen toe, aldus de onderzoekers.