RIJSWIJK - Het koppelen van de AOW aan de levensverwachting, bezuinigen op zorgtoeslag, het collegegeld in het hoger onderwijs verhogen en de hypotheekaftrek boven de 1 miljoen euro schrappen.

Dat zijn enkele van de voorstellen van de commissie-Gerritse die op verzoek van het kabinet bezuinigingsmaatregelen op een rijtje heeft gezet.

De Volkskrant stelt maandag over de lijst te beschikken.

De komende tijd gaat het kabinet knopen doorhakkken om de recessie te bestrijden en het financieringstekort niet te hoog te laten oplopen. Het Centraal Planbureau rekent voor 2010 op een tekort van 5,5 procent van het bruto binnenlands product: 33 miljard euro.

Inventarisatie

De werkgroep onder leiding van Ronald Gerritse, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën, heeft de afgelopen tijd alle mogelijke maatregelen op een rij gezet.

Daar zitten ook de ''politiek onwaarschijnlijke'' bij, zoals minister Wouter Bos van Financiën het onlangs uitdrukte: maatregelen die nooit door de politiek zullen worden overgenomen.

In het lijstje staan ook nog: AOW van 65 naar 67 jaar, bezuinigingen in de zorg, verdere fiscalisering van de AOW, aanpassing van het eigenwoningforfait en verkorting van de WW tot 1,5 jaar.

Bespreking

Vrijdag praat het kabinet voor het eerst over de voorstellen om de crisis aan te pakken. Half maart moeten de besluiten vallen.

De Tweede Kamer heeft eerder vergeefs gevraagd om het lijstje-Gerritse, maar premier Balkenende en minister Bos wilden het niet geven omdat het slechts een inventarisatie is door ambtenaren.

GroenLinks-leider Femke Halsema wil van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet weten wat zij vindt van het uitlekken en wil dat Verbeet het kabinet nogmaals vraagt om het overzicht aan de Kamer te sturen.