DEN HAAG - Minister Remkes van Binnenlandse Zaken wil ouderen stimuleren vervroegd te stoppen met hun werk bij de Rijksoverheid om het gedwongen ontslag van jongere werknemers te voorkomen. De maatregel lijkt strijdig met het kabinetsbeleid om de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten.

Remkes doet volgende week vrijdag zijn voorstel in de ministerraad. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bevestigd. "Het Rijk geldt door alle bezuinigingsplannen als een krimpsector. Om te zorgen dat straks ook het personeelsbestand evenwichtig is opgebouwd, is een extra regeling nodig om ouderen vervroegd te laten uit te treden", stelde zij.

'Last in first out'

In een ontwerpbrief aan premier Balkenende betoogt Remkes dat hij tot dit besluit gedwongen wordt, omdat het de afgelopen maanden niet is gelukt met vakbonden een andere ontslagvolgorde bij reorganisaties overeen te komen. Volgens de huidige CAO-afspraken moet bij het Rijk het principe 'last in-first out' (de laatste werknemer die is aangenomen, wordt als eerste ontslagen) bij reorganisaties gehanteerd worden.

Volgens de minister komen hierdoor in eerste instantie jongere werknemers voor ontslag in aanmerking en blijven de ouderen in dienst totdat zij alsnog over vijf tot zes jaar uitstromen. "Hierdoor ontstaat een qua leeftijd nog eenzijdiger (vergrijsd) personeelsbestand dan al het geval is, met negatieve gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening", schrijft Remkes in zijn ontwerpvoorstel.