VOORBURG - De tijd die nodig is om een huis te bouwen, neemt toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is maandag gebleken dat 35 procent van de woningen die vorig jaar zijn opgeleverd, meer dan twee jaar in aanbouw was. In 1995 bedroeg de bouwtijd bij 5 procent van de woningen meer dan twee jaar.

Volgens het CBS is de vertraging deels te wijten aan een toename van het aantal bezwaarprocedures. Daardoor zit er meer tijd tussen het moment dat een bouwvergunning wordt afgegeven en de daadwerkelijke start van de bouw. Ook doen bouwbedrijven er tegenwoordig langer over om de woning neer te zetten.

Vooral gemeenten die extra woningen moeten leveren, kampen met een lange bouwtijd. De omvang van deze bouwprojecten, zoals het neerzetten van complete Vinex-wijken, werkt vertragend.

Het aantal woningen dat binnen een jaar wordt opgeleverd, is tegelijkertijd sterk gedaald. Afgelopen jaar was een op de vijf huizen binnen twaalf maanden gereed. In 1995 werd bijna de helft van alle woningen binnen een jaar opgeleverd.