AMSTERDAM - Alle coalitiepartijen hebben straks in hun verkiezingsprogramma staan dat de pensioenleeftijd omhoog moet. Die voorspelling heeft D66-leider Alexander Pechtold zondag gedaan in Buitenhof.

De verhoging van de pensioenleeftijd is onvermijdelijk, zeiden zowel hij als VVD-leider Mark Rutte in het programma.

Zij noemden dit als een van de maatregelen die zij zouden gebruiken om de economische crisis te bestrijden.

Beiden benadrukten dat er bij de invoering van het ouderdomspensioen nog op werd gewezen dat de AOW-leeftijd moet worden verhoogd als de levensverwachting stijgt.

Eigenlijk zou de AOW-leeftijd volgens die redenering nu 72 moeten zijn, zeiden Pechtold en Rutte.

Kant

SP-leidster Agnes Kant herhaalde tegen verhoging te zijn. Volgens haar blijven hogere AOW-kosten betaalbaar door meer belastingopbrengsten.

D66 was tot voor kort de enige partij die voorstander was van een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd, maar vorige week voegde de VVD zich bij de voorstanders.

Donner

Minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA ) zinspeelde in juli vorig jaar nog op een pensioenleeftijd van 70 jaar. Een verhoging tot 67 zou niet genoeg zijn om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) zei in december over de grens van 65 jaar dat 'geen enkele grens heilig' is. Ook de afgelopen weken gingen in het kabinet voorzichtig stemmen op de AOW-leeftijd te verhogen.

Bos

Donner heeft al vaker laten blijken voor verhoging te zijn. Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) sloot vorige week verhoging van de pensioenleeftijd niet uit.

"Er zijn allerlei mogelijkheden", zei hij toen.

Rouvoet

Partijleider van de ChristenUnie André Rouvoet zei woensdag dat de verhoging zeker ter sprake zal komen tijdens de discussie in het kabinet over de aanpak van de economische crisis. Wel noemde hij dit een maatregel voor de lange termijn.

Rouvoet zei zich liever te focussen op maatregelen die de economie op korte termijn uit het slop kunnen trekken.

Helpt niet

Het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar helpt Nederland niet uit de economische crisis. Dat zegt econoom Ward Romp op de site van de Universiteit van Amsterdam.

''Het voorstel is om de AOW-leeftijd vanaf 2011 elk jaar met een maand te verhogen. Op die manier is de 67 pas in 2035 bereikt. Er is geen enkele econoom die de crisis zolang doortrekt. Ik heb daarom geen idee waarom de link wordt gelegd tussen de AOW-leeftijd en de economische crisis.''

Openstaan

UIt onderzoek van TNS NIPO bleek dat een meerderheid van de bevolking (56 procent) openstaat voor verandering binnen de AOW.