BRUSSEL - Europees commissaris Solbes (monetaire zaken) dreigt Duitsland met zware strafmaatregelen als Berlijn de begroting voor volgend jaar niet op orde brengt.

In een vraaggesprek met de zakenkrant Financial Times zegt de Spaanse eurocommissaris dat Europa de 'plicht' heeft het begrotingstekort van Duitsland volgend jaar onder de EU-norm van 3 procent van het bruto nationaal product te laten brengen.

Solbes staat onder zware druk van kleinere eurolanden, waaronder Nederland, om de Duitse begroting op orde te brengen. Nederland, maar ook Ierland, Oostenrijk en Griekenland, zeggen zelf veel moeite te doen om de Europese begrotingsafspraken wel te volgen. Bovendien lijdt de economie van kleinere lidstaten veel schade door het slappe Duitse beleid.

Duitsland flirt al enkele jaren met de EU-norm van 3 procent. Volgend jaar zou de regering-Schröder de norm zo goed als zeker overschrijden. Officieel krijgt een lidstaat die de grens van 3 procent passeert, een strafboete opgelegd.

De Europese Commissie kan als controleur van de begrotingsafspraken de EU-ministers van Financiën ook aanbevelen om Duitsland beperkingen op te leggen in het fiscale stelsel. De regering-Schröder wil juist door belastingverlaging de economie aanzwengelen.

Dat zorgt mogelijk voor overschrijding van de norm van 3 procent. Zowel Schröder als de Franse president Chirac dringt de laatste tijd aan op een tijdelijke versoepeling van de EU-regels om de economie weer op gang te helpen.