NEW YORK - Niet alle economen steunen het plan om de Amerikaanse economie met honderden miljarden dollars te stimuleren.

Dit stellen meer dan tweehonderd Amerikaanse economen, waaronder drie nobelprijswinnaars, in een pamflet gericht aan de Amerikaanse president Barack Obama.

Het pamflet haalt een uitspraak aan van Obama dat er onder economen geen onenigheid bestaat over de stelling dat de overheid de economie met een omvangrijke bestedingsimpuls moet aanzwengelen. ''Mijnheer de president, met alle respect, dat is niet waar'', aldus het pamflet.

De ondertekenaars stellen dat meer overheidsuitgaven door de Amerikaanse president Roosevelt de economie in de jaren dertig niet uit het slop hebben kunnen trekken.

Japan

Verder merken ze op dat hogere overheidsuitgaven geen oplossing bleken voor het zogenaamde verloren decennium van Japan in de jaren negentig.

''Het is een triomf van de hoop over de ervaring om te geloven dat meer overheidsuitgaven de VS vandaag zullen helpen. Ondanks rapporten dat alle economen nu keynesianen zijn, geloven wij, de ondertekenaars, niet dat meer overheidsuitgaven een manier zijn om de economische prestaties te verbeteren.''

Keynes

Met keynesianen worden mensen bedoeld die de economische leer van de econoom John Maynard Keynes volgen. Deze stelde in de jaren dertig dat de overheid anticyclisch moet begroten.

Als de economie terugloopt en de vraag uit de private sector wegvalt, zou de overheid zijn uitgaven moeten verhogen. De regering Obama brengt dit idee nu in de praktijk met een stimuleringsplan van ongeveer 900 miljard dollar.

Economische groei

Volgens de economen moet overheidsbeleid echter gericht zijn op het verwijderen van barrières voor werken, sparen en investeren.

Lagere belasting en minder regeldruk zijn volgens hen nog steeds de beste manier om economische groei te stimuleren.

Cato Institute

De plaatsing van het pamflet, dat is gepubliceerd in de krant The New York Times, is betaald door het Cato Institute. Dit is een invloedrijke, politiek onafhankelijke denktank die pleit voor een kleine rol voor de overheid.

Het instituut staat bekend als fervent tegenstander van grootschalige overheidsuitgaven en inperking van burgelijke vrijheden. Begin deze eeuw spraken Cato-wetenschappers zich uit tegen de oorlog in Irak.