DEN BOSCH - Ondanks een goede ontwikkeling van het operationele bedrijf is de nettowinst van SNS Reaal in de eerste helft van het jaar met 3,3 procent gezakt naar 87 miljoen euro. De bank/verzekeraar toonde zich donderdag tevreden met de uitkomst, maar onthield zich donderdag van uitspraken over de rest van het jaar.

SNS Reaal wees daarbij op de huidige ontwikkelingen van de Nederlandse economie en de financiële markten. De winstdaling in het eerste halfjaar komt voort uit de ontwikkelingen op de beurzen. Die hebben geleid tot een extra last van 44 miljoen euro in het verzekeringsbedrijf als gevolg van de uitputting van de herwaarderingsreserve.

Dit kon flink worden opgevangen door boekwinsten op de verkoop van vastrentende waarden, een goed technisch resultaat bij verzekeringen (premies min schades) en een eenmalige bate uit de afwikkeling van een collectief pensioencontract.

Het wegsmelten van de herwaarderingsreserve betekent wel dat een aanhoudend slechte ontwikkeling op de effectenbeurzen grote negatieve gevolgen heeft op de beleggingsopbrengsten van de verzekeringsingspoot en daarmee op het resultaat van de groep.

Lichtpunt

Een lichtpunt noemt SNS Reaal dat de bedrijfsonderdelen zich positief ontwikkelen. Zo groeide de hypothekenportefeuille ten opzichte van midden 2001 met 13,3 procent en stegen de brutoverzekeringspremies met 13 procent. Ook het spaarbedrijf is succesvol met een stijging van 19,4 procent.

Het balanstotaal van SNS Reaal, waartoe behalve SNS Bank onder meer ook verzekeraar Hooge Huys behoort, is in de eerste jaarhelft fractioneel gegroeid naar 44,4 miljard euro.

SNS Reaal wist de zo belangrijke personeelskosten onveranderd te houden. Toch daalde het aantal medewerkers met 5,8 procent naar bijna 5700. Wat dit opleverde, werd echter teniet gedaan door cao-verhogingen en een extra dotatie aan het pensioenfonds.