LEIDSCHENDAM - Een fors terrein voor dansfeesten, muziekvoorstellingen en sportwedstrijden moet een impuls aan het toerisme geven. Toerisme Recreatie Nederland (TRN) heeft van het ministerie van OCenW een subsidie ontvangen om te bekijken of een nationaal evenemententerrein financieel te bedruipen is, zo heeft TRN vrijdag bekendgemaakt.

De vraag naar een plaats voor mega-manifestaties komt met enige regelmaat weer terug", aldus Gerben Baaij, hoofd productontwikkeling bij TRN. "Met deze haalbaarheidsstudie willen we daarop nu een antwoord geven."

TRN wil vooral weten onder welke voorwaarden een terrein voor grote festiviteiten met een internationale uitstraling exploitabel is. Dergelijke evenementen zijn steeds meer van economisch belang. Zij trekken extra buitenlandse bezoekers aan, zo is gebleken uit onderzoek dat TRN geregeld laat uitvoeren.

Ook gaat TRN op een rijtje zetten aan welke eisen een terrein voor grote festiviteiten, zoals bijvoorbeeld Dance Valley of Lowlands, moet voldoen. Verder wordt onderzocht welke plaatsen in aanmerking kunnen komen. "Daarbij spelen bereikbaarheid, veiligheid, geluids- en milieunormen een rol", aldus Baaij.

Tot slot bekijkt TRN ook voor welke manifestaties het nationale evenemententerrein geschikt zou zijn. Hij noemt daarbij als voorbeeld de World Jamboree en de Wereldruiterspelen.

De haalbaarheidsstudie moet voor het einde van het jaar zijn afgerond.