DEN HAAG - De Nederlandse zeescheepvaart wil dat de Staat de sector te hulp schiet nu die door de recessie ''in volle omvang'' geraakt wordt. Dat stelde de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) woensdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

De reders zouden graag zien dat de afdrachtvermindering, wat werkgevers fiscaal mogen houden van de loonsom, omhoog gaat van 40 procent naar 45 procent.

"Dat zou de staat 10 miljoen euro kosten en de reders dus eenzelfde voordeel opleveren", stelde een woordvoerder.

Overcapaciteit

Doordat de economie inzakt, wordt er veel minder vervoerd. De scheepvaartsector wordt geconfronteerd met overcapaciteit; er zijn meer schepen dan behoefte aan is.

"Wereldwijd houden scheepseigenaren steeds meer schepen aan de kant. In het containervervoer bijvoorbeeld inmiddels zo'n 6 procent van het totaal wat neerkomt op ruim 250 schepen."

Onder kostprijs

Desondanks is er grote druk op de tarieven die producenten aan reders betalen om hun spullen over zee te vervoeren. "Op sommige markten dalen de tarieven meer dan 95 procent, waardoor ze onder de kostprijs liggen."

De kosten voor de reders, zoals het onderhoud, laten varen en laden en lossen van de schepen, dalen niet. "De Nederlandse overheid zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse, die de scheepvaart wel steunt."

De reders krijgen, zoals in vrijwel alle sectoren speelt, veel moeilijker krediet bij de banken. Dit terwijl zij wel verplichten zijn aangegaan om bijvoorbeeld nieuwe schepen te laten bouwen.