AMSTERDAM - De komende twee jaar verdwijnen door de financiële crisis dertigduizend banen in de bouw.

Vooral bouwvakkers die zich bezig houden met de productie van nieuwbouwwoningen krijgen het zwaar. Dat becijfert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in een rapport met de verwachtingen voor 2009.

Hoewel de economie naar verwachting in 2010 weer aantrekt, blijven de negatieve gevolgen voor de bouw volgens de onderzoekers aanhouden tot 2011. In dat jaar zou de bouwproductie zich voorzichtig stabiliseren, waarna de bouwproductie in 2012 weer opkrabbelt. Pas in 2014 ligt de productie weer boven het niveau van 2008, voorspelt het EIB.

Minder woningen

In 2008 kwamen er al iets minder nieuwe woningen bij ten opzichte van een jaar eerder, maar de komende jaren zou de nieuwbouwproductie van woningen echt een flinke duik nemen.

Voor 2009 voorspelt de EIB een daling van 10,5 procent en een jaar later elf procent. Ook verbouwingen en onderhouds- en herstelwerkzaamheden lopen de komende jaren stevig in aantal terug.

Vacatures

Door de teruglopende bouwproductie zijn minder arbeiders nodig in de bouw. Teruglopende aantallen vacatures, afnemende inhuur van flexibele arbeidskrachten en gedwongen ontslagen bepalen in 2009 en 2010 het beeld, voorspelt de EIB. Dit jaar, maar vooral volgend jaar zouden zo'n dertigduizend banen verdwijnen.

Het banenverlies is volgens het instituut echter van tijdelijke aard. Vanaf 2012 trekt de werkgelegenheid weer aan. Daarvoor is voldoende goed geschoold personeel nodig. De EIB wijst er dan ook op dat het belangrijk is dat juist in moeilijke tijden zorg wordt gedragen voor goed onderwijs van personeel in de bouw.