Zorgautoriteit steunt IJsselmeerziekenhuizen niet

UTRECHT - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is niet van plan de IJsselmeerziekenhuizen financiële steun te geven. Dat heeft de NZa vrijdag laten weten. De ziekenhuizen hadden om 29,5 miljoen euro gevraagd.

Volgens de zorgautoriteit is het businessplan onvoldoende onderbouwd. Het plan geeft de NZa niet het vertrouwen dat de continuïteit van de zorg kan worden gegarandeerd.

De NZa maakt zich zorgen rond de continuïteit van de zorg, met name in de regio Lelystad. De afwijzing is nog niet definitief, aldus de toezichthouder. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) kan de NZa verzoeken het besluit te heroverwegen.

Aanpassen

De NZa heeft de betrokken partijen erop gewezen dat zij het steunverzoek kunnen aanpassen om alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Eén van de eisen voor steunverlening is dat er een haalbaar saneringsplan ligt waaruit blijkt dat het ziekenhuis met de steun in staat is om uit de rode cijfers te komen. Een andere eis is dat het ziekenhuis in staat moet zijn om binnen drie jaar een derde van het geld zelf terug te verdienen. Daaraan voldoet de aanvraag niet, stelt de NZa.

Onjuistheden

Volgens de NZa bevat het saneringsplan onjuistheden en onvolkomenheden en is de ingediende begroting niet realistisch. Daarnaast worden de financiële spelregels op een aantal punten niet juist toegepast waardoor de exploitatiebegroting voor 2009 en volgende jaren geen goed beeld geven van de te verwachten ontwikkeling in de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten.

Het steunverzoek van de IJsselmeerziekenhuizen is het hoogste bedrag dat ooit bij de NZa is aangevraagd.

Tip de redactie