Donner verlengt regeling werktijdverkorting

DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) is bereid de regeling voor werktijdverkorting nog tot 1 maart in de lucht te houden.

Maar het liefst wordt de bewindsman het met werkgevers en vakbonden al binnen een maand eens over een nieuwe regeling die massale werkloosheid op de langere termijn moet voorkomen.

Via scholing en snelle bemiddeling moet overtollig personeel zoveel mogelijk aan ander werk worden geholpen.

Dat heeft Donner woensdag gezegd na afloop van een bespreking met werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW en FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

De minister heeft ook overleg gevoerd hierover met diverse sectoren, zoals de metaal, bouw, chemie en uitzendbranche.

Tevreden

Wientjes en Jongerius zijn tevreden over de afspraken met Donner, alhoewel zij liever geen einddatum voor de werktijdverkorting hadden gezien.

Donner benadrukte dat de wetgeving voor werktijdverkorting blijft bestaan. In die zin blijft het volgens hem mogelijk om bedrijven hun personeel met behulp van een WW-uitkering tijdelijk minder te laten werken, zodra zich weer een nieuwe onvoorziene situatie voordoet.

Schokgolf

De minister heeft altijd benadrukt dat de werktijdverkorting bedoeld is om alleen de eerste schokgolf van de kredietcrisis op te vangen.

Volgens Wientjes neemt de behoefte aan werktijdverkorting momenteel ook al af. Het is volgens hem heel duur voor bedrijven om overtollig personeel met behulp van een WW-uitkering tijdelijk minder te laten werken.

''Dat doe je alleen als je weet dat je in een tijdelijke dip zit en straks je mensen weer hard nodig hebt om de aantrekkende vraag weer aan te kunnen.''

Voor bedrijven ''die helaas in zwaarder weer zitten en blijvend arbeidsplaatsen moeten schrappen'', is volgens Jongerius inderdaad de andere aanpak nodig die Donner bepleit. ''Maar het is en-en'', stelt zij.

Mobiliteitscentra

Volgens Wientjes bewijzen ondernemers ook nu al dat ze investeren in scholing en meewerken aan de mobiliteitscentra om personeel van werk naar werk te bemiddelen.

Ondanks de crisis is volgens Donner door de vergrijzing nog steeds een groeiend tekort aan personeel. Zo zijn er al veel vacatures in de zorg en het onderwijs.

Het is zaak dat werkgevers die vacatures hebben deze bij de mobiliteitscentra melden, zodat geschikte kandidaten onder de werklozen en met ontslag bedreigde werknemers zo snel mogelijk aan de slag kunnen in een nieuwe baan na eventuele bijscholing.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie