DEN HAAG - In 2007 hebben zich 80.000 immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit in Nederland gevestigd. Dat zijn er 13.000 meer dan in 2006.

Voor het eerst is arbeid het belangrijkste motief voor hen om naar Nederland te komen. De twaalf jaar daarvoor was gezinshereniging de belangrijkste reden. Dat maakte het

Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) woensdag bekend.

In 2000 en 2001 kwam 30 procent van de immigranten naar Nederland in de hoop asiel te krijgen. In 2007 was dit minder dan 5 procent.

In 2007 kwamen vier op de tien migranten naar Nederland om te werken. In 2000 waren dat er twee op de tien. Het aantal buitenlandse studenten is sinds 2000 bijna verdubbeld, naar 11.500.

Europese Unie

Het zijn vooral meer immigranten uit de Europese Unie die naar Nederland kwamen om te werken.

Niet alleen uit nieuwe EU-lidstaten als Bulgarije, Polen en Roemenië, ook uit de oude lidstaten van de Europese Unie steeg het aantal arbeidsmigranten in 2007. Behalve uit de EU komen er ook meer arbeidsmigranten uit Azië. Het gaat hierbij om landen als India en Filipijnen.

Daling

Het aantal migranten uit Turkije en Marokko is de laatste jaren fors gedaald. In 2007 kwamen 2,9 duizend Turkse en 1,7 duizend Marokkaanse immigranten naar Nederland, voor beide landen het laagste aantal sinds 1967.