AMSTERDAM - De instroom in de WAO daalt spectaculair doordat werkgevers en werknemers meer werk maken van de reïntegratie bij ziekte. Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in zijn donderdag gepubliceerde tweede kwartaalverslag.

Het aantal nieuw verstrekte WAO-uitkeringen is in het eerste halfjaar gedaald met 26 procent vergeleken met de eerste helft van . Het totale aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - naast de WAO bestaat ook de WAZ voor zelfstandigen en de Wajong voor jongeren - nam met 22 procent af in vergelijking met een jaar eerder.

"De daling van het aantal nieuwe WAO'ers is vooral het gevolg van een effectieve invoering van de Wet verbetering poortwachter", schrijft het UWV. Deze wet verplicht werknemers sinds april vorig jaar meer hun best te doen om bij ziekte aan het werk te blijven of om weer aan de slag te komen. Werkgevers worden op hun beurt gedwongen zieke arbeidskrachten beter te begeleiden.