VOORBURG - De economie van Nederland is in het tweede kwartaal van 2003 met 0,9 procent geslonken ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de donderdag bekendgemaakte, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste keer dat een economische krimp van dergelijke omvang is gemeten, was twintig jaar geleden.

De krimp van het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, vloeide voort uit een consumptievermindering van huishoudens, een verdere afname van de investeringen en een volumedaling van de in- en de uitvoer. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het bbp uit op 115,9 miljard euro.

Slechts de overheid zorgde voor een positieve bijdrage met 2,5 procent meer bestedingen. Hoofdzakelijk aan zorg gaf zij meer uit, aldus het CBS.

Het is niet de eerste keer dat het bbp achteruitgaat. In het eerste kwartaal vorig jaar was sprake van een krimp van 0,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een nulgroei ten opzichte van de eerste drie maanden van 2002.

Nederland zit al een tijdje in een recessie. De afgelopen drie kwartalen is steeds sprake geweest van een krimp van het bbp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De economische bedrijvigheid hapert al ongeveer twee jaar.

Huishoudens consumeerden in de maanden april, mei en juni 1,2 procent minder dan in de vergelijkbare periode van 2002. Vooral aan duurzame goederen is minder uitgegeven. De laatste keer dat de bestedingen van de particulieren daalden, was bijna tien jaar geleden, in het vierde kwartaal van 1993.

Verder schrijft het CBS de krimp toe aan de volumedaling van de in- en uitvoer. De import zakte 1,2 procent, terwijl de export 1,7 procent afnam. De investeringen gingen 3,9 procent omlaag. De daling deed zich over een breed front voor, maar er is wel meer geld gestoken in vervoermiddelen.

Over het eerste halfjaar is het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, met ,4 procent afgenomen in vergelijking met de eerste zes maanden vorig jaar.