STRAATSBURG - In het Europees Parlement bestaat verzet tegen een plan van Europees commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) om zich intensiever met publieke omroepen te gaan bemoeien.

Kroes wil nieuwe diensten die omroepen aanbieden, bijvoorbeeld nieuwsuitzendingen via de mobiele telefoon, gaan toetsen op mogelijke concurrentievervalsing voor commerciële zenders.

Volgens de PvdA-Europarlementariërs Ieke van den Burg en Emine Bozkurt trekt Kroes daarmee te veel macht naar zich toe. ''Hoe het publiek belang het beste kan worden gediend, moet op nationaal niveau worden beoordeeld'', aldus Van den Burg maandagavond.

Bemoeizucht

Bozkurt vreest dat de Brusselse bemoeizucht de culturele diversiteit en de innovatie in gevaar brengt. Bovendien is volgens haar het onderscheid tussen oude en nieuwe media onwerkbaar. ''Televisie en nieuwe media zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verweven.''

Ook bij CDA en SP in het Europarlement bestaan grote bezwaren tegen de voornemens van Kroes. Hetzelfde geldt voor de meederheid van de EU-lidstaten. Minister Ronald Plasterk (Media) deed in november een dringend beroep op de Nederlandse eurocommissaris ''om de vrijheid van de publieke omroep niet verder te beperken''.

Macht

Kroes heeft echter de macht haar plan toch door te zetten. Dan is wel een gang naar het Europees Hof van Justitie mogelijk.

In de mediawereld zijn de meningen overigens verdeeld, bleek vorige week tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement. De Nederlandse publieke omroep zei helemaal niets te voelen voor Brusselse inmenging, maar de Nederlandse Dagbladpers steunt Kroes juist.

''Uitgevers als PCM en TMG moeten nieuwe diensten uit eigen zak financieren, terwijl de publieke omroepen risicoloos kunnen investeren'', zei voorzitter Kees Spaan. ''Wij willen eerlijke concurrentie.''