DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) overlegt komende week met werkgevers en vakbonden over manieren om met ontslag bedreigde werknemers te helpen nu de economische malaise doorzet.

Zo moet worden voorkomen dat personeel direct op straat in de WW terechtkomt, terwijl het beter is om werknemers al te bemiddelen naar ander werk en te scholen zolang zij nog in dienst zijn bij hun oude werkgever.

Sociale partners willen verder met een variant op de regeling voor werktijdverkorting, die volgende week donderdag stopt. Donner zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat de discussie nog loopt, maar benadrukte dat verlenging van de huidige regeling niet aan de orde is.

Met werktijdverkorting kunnen bedrijven die een flinke omzetdaling hebben door de kredietcrisis, hun werknemers tijdelijk met behulp van een WW-uitkering minder laten werken.

Schokgolf

Donner heeft altijd gezegd dat de regeling is bedoeld om de eerste schokgolf van de kredietcrisis op te vangen.

Volgens hem moet voorkomen worden dat in de kern gezonde bedrijven overhaast personeel moeten ontslaan, terwijl duidelijk is dat straks de vraag weer aantrekt en de werknemers weer nodig zijn.

Volgende week wordt een werk-naar-werknotitie van het kabinet verwacht.

Reorganisaties

Het is niet de bedoeling om noodzakelijke reorganisaties bij slecht draaiende ondernemingen uit te stellen. De CDA-bewindsman waarschuwde: ''Werkgelegenheid houden waar geen werk is, remt de arbeidsmarkt.''

Volgens hem zijn er nog veel vacatures ondanks de verslechterde economie. Via mobiliteitscentra wil hij overtollig personeel bemiddelen naar werkgevers die nog mensen zoeken.

Ook wijst hij op toekomstige tekorten aan personeel, omdat met de vergrijzing grote groepen oudere werknemers met pensioen gaan.

Zo vragen veel bedrijven in de metaal nu werktijdverkorting aan, omdat zij hun personeel over een tijdje weer nodig denken te hebben. Deze sector kent ook al onvervulbare vacatures.

Metaal

Werkgevers en vakbonden in de metaal hebben onlangs 3 miljoen euro uit hun opleidingsfondsen beschikbaar gesteld voor de mobiliteitscentra.

Dat geld kan tevens gebruikt worden om oud-metaalwerknemers om te scholen voor andere sectoren. Soortgelijke plannen leven in de bouw en het transport.

De overheid moet daarbij volgens FNV-bestuurster Wilna Wind wel over de brug komen met WW-steun, het liefst in de vorm van werktijdverkorting.

Anders zullen werkgevers weinig genegen zijn hun overtollige personeel in dienst te houden en de om- of bijscholing te geven, maar gaan ze werknemers ontslaan.