DEN HAAG - Luchtvaartmaatschappijen die zich niet houden aan de Europese regeling voor compensatie van gedupeerde reizigers, kunnen een boete krijgen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) mag die uitdelen. De sancties worden ook openbaargemaakt.

Het kabinet stemde vrijdag in met een wetsvoorstel daartoe op voordracht van verkeersminister Camiel Eurlings.

De IVW kan nu klantonvriendelijke luchtvaartmaatschappijen niet echt effectief aanpakken. De inspectie kan bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen.

Dat gaat verder dan een waarschuwing maar niet zover als een boete. Een bestuurlijke boete is meer geschikt voor lik-op-stukbeleid.

Hoogte

De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding maar bedraagt maximaal 74.000 euro per overtreding, aldus een woordvoerster van Verkeer en Waterstaat.

Vliegmaatschappijen die vertragingen en annuleringen veroorzaken en de afgesproken compensatie, bijvoorbeeld het betalen van hotelovernachtingen, aan hun laars lappen, zullen verder met naam en toenaam bekend worden.

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om regelmatig verslagen te maken over hoe maatschappijen omgaan met passagiersrechten.

Advies

Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State en daarna is de Tweede Kamer aan zet. Wanneer de boetemaatregel ingaat, is voorlopig niet te zeggen.

Komende zomer gaat ook al een nationale geschillencommissie voor de luchtvaart aan de slag die individuele klachten van vakantiegangers over vertragingen of vluchten die niet doorgaan, behandelt.

Onder meer de Kamer drong daarop aan omdat de in 2005 ingevoerde EU-compensatieregeling veel te ingewikkeld zou zijn.