DEN HAAG - De Arbeidsinspectie stuurt voortaan ook resultaten van onderzoek naar arbeidsomstandigheden, beloning en illegale arbeid naar de ondernemingsraad (OR) van een bedrijf.

De personeelsvertegenwoordiging is daardoor niet meer afhankelijk van de bereidheid van hun werkgever om openheid van zaken te geven als hij een rapport van de Arbeidsinspectie ontvangen heeft.

Tevreden

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft dat besloten op verzoek van FNV Bondgenoten. Cao-coördinator Anja Jongbloed van de grootste FNV-bond reageerde donderdag dan ook tevreden.

De bedoeling is dat werkgevers en werknemers zo veel mogelijk samenwerken, maar dat is volgens haar zeker niet altijd het geval.

Donner

Donner schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Arbeidsinspectie niet alle rapporten gaat doorsturen, maar wel na een arbeidsongeval of speciale onderzoeken.

Maar volgens Jongbloed worden er juist veel speciale onderzoeken gehouden en zij gaat ervan uit dat in de praktijk de personeelsvertegenwoordiging vrijwel alle informatie krijgt.

Bedrijfsbezoeken

Verder zegt Donner ook waarde te hechten aan de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het personeel en de OR bij hun bedrijfsbezoeken.

Hij zal de inspecteurs van de Arbeidsinspectie vragen om ''vasthoudend te zijn'' als werkgevers daaraan minder waarde lijken te hechten.