AMSTERDAM - De huidige woekerpolisschikkingen zijn te laag. Er zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen die een herziening van de schikkingen voor gedupeerde beleggers onvermijdelijk maken.

''De toch al mager geachte schikkingen blijken hierdoor nog schraler uit te vallen'', stelt Consumentenclaim donderdag. Bij de belangenbehartiger hebben zich inmiddels tienduizend gedupeerden online aangemeld.

Volgens Consumentenclaim is er in de woekerpolisschikkingen geen rekening gehouden met te hoge premies voor overlijdensrisicoverzekeringen die jarenlang aan de polishouders in rekening zijn gebracht.

Stichting Verliespolis, een van de consumentenorganisaties die de onderhandelingen voerde met de verzekeraars, bestrijdt dit. ''Dit is wel degelijk meegenomen in de schikkingen'', aldus een woordvoerder.

Prijsafspraken

In Nederland hebben ongeveer twintig aanbieders ongeveer 6,5 miljoen polissen verkocht tegen te hoge kosten. Enkele grote verzekeraars hebben inmiddels schikkingen getroffen, waaronder Delta Lloyd (300 miljoen euro), ING (365 miljoen euro), Fortis (780 miljoen).

Ook heeft Consumentenclaim de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verzocht zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar mogelijke prijsafspraken tussen verzekeraars om premies kunstmatig hoog te houden.