NEW YORK - De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in december met 693.000 banen afgenomen. Dat is het grootste banenverlies sinds 2001.

Dat meldde de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP woensdag. Zij zijn in 2001 met de metingen begonnen.

Het verlies is veel sterker dan voorzien. Analisten gepolst door persbureau Reuters gingen uit van 473.000, maar met nieuwe meetmethoden die ADP hanteert, is dit aantal in november herzien tot 476.000.

De cijfers van ADP lopen vooruit op de officiële werkgelegenheidscijfers die de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten brengt.

De verwachting is dat er ongeveer een half miljoen banen verloren zijn gegaan in december.