DEN HAAG - Verhoging van de AOW-leeftijd lijkt op den duur onvermijdelijk wat betreft secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken. Dat stelt de topambtenaar in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in het economenvakblad ESB.

Vorig jaar zei hij al dat de toenemende levensverwachting langer werken dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar ''goed mogelijk maakt''.

Volgens Buijink wordt 2009 een ''uitzonderlijk moeilijk jaar'', maar hij stelt ook dat Nederland met hervormingen sterker uit de huidige economische crisis kan komen.

Volgens hem hebben we te maken met zowel tijdelijk meer werkloosheid als een toenemend tekort aan geschikt personeel door de vergrijzing. ''Om toekomstige groei zeker te stellen, blijft het noodzakelijk om mensen meer te laten werken.''

Flexibeler

Volgens de topambtenaar moet werk lonender worden en de arbeidsmarkt flexibeler. Daarbij noemt hij ook de adviezen die de commissie-Bakker vorig jaar aan het kabinet heeft gegeven over de arbeidsmarkt, onverminderd actueel.

Net als Bakker stelt Buijink dat de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd kan worden met een maand per jaar.

Aanpak

De secretaris-generaal wijst erop dat landen om ons heen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, al voor een dergelijke aanpak hebben gekozen.

Een verhoging van de AOW-leeftijd zorgt er niet alleen voor dat mensen meer aan het werk gaan en de economie kan groeien, maar dient ook de houdbaarheid van de overheidsfinancien.

Regels

Buijink benadrukt het belang van het vasthouden aan de bestaande begrotingsregels. ''Die regels zijn een verworvenheid en een anker in onzekere tijden.''

Eind vorig jaar ontspon zich nog een conflict in de coalitie, omdat het CDA strikt wil vasthouden aan begrotingsregels en de PvdA twijfelt of bezuinigingen wel verstandig zijn bij een verwacht tekort van meer dan 2 procent voor 2010.