AMSTERDAM - Enkele tientallen buschauffeurs van Connexxion hebben woensdagmorgen in Amsterdam ruim een uur het werk neergelegd. De chauffeurs hielden uit onvrede met het beleid van de bedrijfsleiding van 05.00 uur tot 06.00 uur een werkoverleg in Amsterdam-Zuidoost.

De buschauffeurs eisen meer respect van de leiding van Connexxion. Ze willen dat "de drijfjacht op zieke werknemers stopt", zei M. Graatsma van het actiecomité woensdagmorgen. Ook eisen de chauffeurs beter onderhoud van de bussen. Vooral de airco's moeten bij een defect snel worden gerepareerd.

Door de actie vielen zeker tien bussen uit. Na 06.00 uur kwam de dienstregeling langzaam weer op gang. De leiding van Connexxion heeft twee weken de tijd om op de eisen van de chauffeurs in te gaan. Zo niet, dan volgt opnieuw actie, aldus Graatsma.

Met de hoge temperaturen van de afgelopen dagen raakte ook de sfeer onder de Amsterdamse buschauffeurs van Connexxion oververhit. Sluimerende onvrede kwam bovendrijven toen de temperatuur in de bussen met kapotte airco's opliep tot boven de 40 graden. Een actiebijeenkomst was snel belegd.

De directie poogde chauffeurs tevergeefs op andere gedachten te brengen. Graatsma spreekt van een zeer geslaagde actie. "Er waren meer chauffeurs dan er bussen moesten rijden. En dat op dit vroege tijdstip." In de vroege ochtend reden wel twee bussen richting Schiphol. Zij brengen vooral laaggeschoold personeel van de luchthaven naar het werk. De chauffeurs wilden deze kwetsbare groep niet laten zitten.

De buschauffeurs hebben een waslijst aan klachten over hun bedrijfsleiding. Het nieuwe ziektebeleid, waarbij veelvuldig zieken het risico lopen hun baan te verliezen is ze een doorn in het oog. Onregelmatigheidstoeslagen moeten beter worden uitbetaald en verlofdagen mogen niet langer in rook op gaan. Verder moet het onderhoud van de bussen worden verbeterd, eisen de chauffeurs.

De leiding van Connexxion wil via de geëigende kanalen als ondernemingsraad en medezeggenschapscommissie met de chauffeurs praten. FNV Bondgenoten droeg het werkoverleg een warm hart toe, al nam de vakbond niet zelf het initiatief tot de actie.