WASHINGTON - De economie in de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal op jaarbasis 1,1 procent gegroeid. De Amerikaanse regering blijft daarmee bij de eerste groeiraming van eind juli. Analisten hadden al verwacht dat er geen verandering zou komen in het cijfer.

In vergelijking met het eerste kwartaal is de economische groei stevig vertraagd. In de eerste drie maanden van 2002 nam het bruto binnenlands product, de som van alle geproduceerde goederen en diensten, 5 procent toe.

De Amerikaanse economie heeft moeite zich te herstellen van de recessie vorig jaar, toen er drie kwartalen achtereen sprak was van economische achteruitgang.