DEN HAAG - De nieuwe regels bij de belastingaangifte leiden tot een stormloop op de adviseurs. Er zijn er te weinig om alle hulpverzoeken bijtijds af te werken.

"Er komen geheid uitvoeringsproblemen." Dat verwacht B. Bongers van het college van belastingadviseurs. "Er zijn veel nieuwe begrippen en in een aantal gevallen zijn ze ook moeilijker dan in de oude aangifte."

De vraag naar professioneel advies neemt dagelijks toe. Een aantal van de adviseurs accepteert al geen nieuwe klanten om de 'oude' goed van dienst te kunnen zijn. Bij drie beroepsverenigingen zijn tussen de 7000 en 8000 'officiële' adviseurs aangesloten.

Volgens Bongers is de Belastingdienst goed voorbereid. De hulptelefoons zijn volgens hem meer dan dubbel bemenst. De Belastingdienst is al lang bezig uitgebreid voor te lichten over de wijzigingen. Onder andere vakorganisaties en ouderenbonden, waar veel vragen binnenkomen, zijn volgens de dienst goed op de hoogte.

Ze hebben onder meer computers gekregen om de diskettes te verwerken. Ook zijn de belastingadviseurs vorig jaar al op de hoogte van de wijzigingen gebracht.

Nieuwe begrippen zijn onder meer de kapitaalverzekering en de koppeling daarvan aan de eigen woning, vragen over het pensioengat en welke kosten aan een auto van de zaak zijn verbonden.