DEN HAAG - De personeelsbladen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken houden met ingang van het nieuwe jaar op te bestaan.

Dat wordt aangekondigd in het laatste nummer van het blad Profiel, het personeelsblad van Verkeer en Waterstaat.

De bladen van de ministeries van Justitie en Algemene Zaken moesten eerder al het veld ruimen uit bezuinigingsoverwegingen.

Aanvankelijk zouden de bladen van alle ministeries komen te vervallen. Maar afgelopen voorjaar is besloten dat aan de ministeries zelf te laten. Sommige bladen verdwijnen op termijn, andere ministeries moeten nog beslissen, schrijft Profiel.

Handhaven

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Defensie en Buitenlandse Zaken hebben ervoor gekozen het personeelsblad te handhaven. Zij moeten dan wel elders in het departement bezuinigen.

De ministeries die de bladen opheffen, communiceren voortaan via intranet met hun medewerkers. Profiel heeft 38 jaar bestaan.