DEN HAAG - Meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers voor bijvoorbeeld werktijden en loopbaanontwikkeling. Als het aan werkgeversvereniging AWVN ligt, loopt dat als een rode draad door de cao-onderhandelingen in het komende jaar. Dat staat in de evaluatie van AWVN van cao's die in 2008 zijn afgesloten.

Beheersing van de loonkosten, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt blijven prioriteiten. De productiviteit kan bijvoorbeeld omhoog door afspraken te maken over 'slimmer werken' en flexibilisering van de werktijden.

Maar in een moderne cao worden ook afspraken die ertoe leiden dat werknemers zelf initiatieven kunnen nemen en keuzes kunnen maken als het gaat om bijvoorbeeld inzetbaarheid, mobiliteit en flexibele beloning steeds belangrijker.

Loonsverhoging

In 2008 bevatte al ruim de helft van de cao's afspraken over een vorm van flexibele beloning. Daarin is loonsverhoging bijvoorbeeld (mede) afhankelijk van tevoren vastgestelde doelen of een goede beoordeling. De AWVN vindt dat, juist in deze tijd van recessie, de flexibele beloning vaker een alternatief voor de structurele loonsverhoging moet worden.

In diverse cao's staan al afspraken die werknemers meer keuzevrijheid bieden en hen een eigen 'budget' toekennen. Dat potje kan worden gevuld met de vakantietoeslag, de dertiende maand, etcetera.

Leeftijdsbewust

Werknemers kunnen ervoor kiezen dat geld te laten uitbetalen, er extra vrije dagen van te kopen, het te gebruiken voor het pensioen, de levensloopregeling of andere doeleinden. Ook bij afspraken over zogenoemd 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' is zo'n individualisering van de cao's te zien.

De AWVN, die bij ruim zeshonderd cao's aan de onderhandelingstafel zit, waarschuwt de cao-partijen ervoor dat zij zich niet moeten blindstaren op de het probleem van dit moment: de kredietcrisis en de economische gevolgen daarvan. Zij moeten tevens oog blijven houden voor toekomstige krapte op de arbeidsmarkt.