DEN HAAG - De cao-lonen zijn in 2008 met gemiddeld 3,2 procent gestegen. Het gaat om cao's die voor het overgrote deel zijn afgesloten voor het Najaarsoverleg in oktober. Vorig jaar bedroeg de loonstijging 1,9 procent.

Dat blijkt uit de Najaarsrapportage cao-afspraken die miniser Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De loonstijging over 2008 varieert van gemiddeld 2,5 procent in de landbouw en visserij tot gemiddeld 3,7 procent in de overige dienstverlening.

De cijfers over de lonen zijn voorlopig en gaan alleen over wijzigingen in het contractloon. Individuele loonsverhogingen als gevolg van promoties en periodieken zijn niet meegenomen. Definitieve cijfers over 2008 komen tegen de zomer van 2009 beschikbaar.

Inzetbaarheid

In vrijwel alle 115 onderzochte cao's staan afspraken over scholing, scholingsverlof en beloningen voor een bredere inzetbaarheid van de werknemers.

Een recht op of een plicht tot scholing zit in 57 cao's. Daarnaast komen in 86 cao's afspraken over ontwikkelingsplannen voor en bevatten 44 cao's afspraken over van werk-naar-werktrajecten.

De afspraken over scholing en de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers gelden in principe voor alle werknemers in ondernemingen of binnen een bedrijfstak. In 26 cao's staan specifieke maatregelen voor jongeren of ouderen.