AMSTERDAM - Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) wil een stevige aanpak van het 'scheefwonen' in sociale huurwoningen. Te veel mensen met hoge inkomens bewonen nu die huizen waarvoor mensen met lage inkomens op lange wachtlijsten staan.

In een interview met Het Financieele Dagblad maandag bepleit EIB-directeur Taco van Hoek een periodieke controle van het inkomen van huurders, bijvoorbeeld elke vijf jaar. Nu gebeurt dat alleen bij de toewijzing van de woning.

Als bij de periodieke controle blijkt dat het inkomen boven de norm voor een sociale huurwoning komt, moet de bewoner meer huur betalen, de woning met korting kopen of vertrekken. Op deze manier zijn er volgens Van Hoek miljarden euro's vrij te spelen voor de woningmarkt.

Wachtlijsten

''De baten van zo'n beleid zijn zeer omvangrijk. Het helpt de doorstroming op de woningmarkt geweldig. De markt voor koopwoningen wordt groter. De sociale huurmarkt wordt kleiner. Toch zullen de wachtlijsten voor mensen met lage inkomens korter worden omdat de sociale woningvoorraad meer op de doelgroep gericht wordt en er middelen vrij komen om extra huurwoningen te bouwen'', aldus Van Hoek. Zijn plan geldt alleen voor nieuwe huurcontracten, bestaande huurders wil hij ontzien.

Van Hoeks instituut heeft ook advies over het onderwerp uitgebracht aan minister Eberhard van der Laan (Wonen).