GELDERMALSEN - Tussen werkgevers en de vakbeweging vindt maandag discussie plaats over verdere loonmatiging wegens de verslechterende economie.

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU), waarin werkgevers en werknemers verenigd zijn, daagt vakbonden van de FNV en CNV uit door een lagere looneis op tafel te leggen van maximaal 2,5 procent voor de cao-onderhandelingen van volgend jaar.

De vakcentrales FNV en CNV hebben eerder dit jaar het kabinet toegezegd hun looneisen te matigen en zetten in op maximaal een loonsverhoging van 3,5 procent in 2009.

Maar dat vindt de RMU nog te hoog en heeft een debat georganiseerd met voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten, cao-coördinator Rienk van Splunder van het CNV en werkgeversvoorman Loek Hermans van MKB-Nederland.

Kleine speler

De RMU is met circa 16.000 leden een kleine speler in de polder en bestaat deze maand 25 jaar. De vakorganisatie is opgericht in 1983 uit protest tegen stakingen bij de overheid.

Vanuit christelijke overwegingen kiest de RMU voor samenwerking in plaats van conflict tussen werkgevers en werknemers. Zo is er ook geen stakingskas, maar een werkwilligenfonds. Werkweigering is alleen mogelijk bij gedwongen zondagsarbeid.

Volgens de RMU is de situatie op de arbeidsmarkt nu met zo veel onzekerheden omgeven dat een lagere looneis gerechtvaardigd is. Voor volgend jaar gaat de vakorganisatie uit van een bandbreedte tussen de 1,5 en 2,5 procent, afhankelijk van de winstgevendheid van een onderneming of bedrijfstak. ''Denkend vanuit de harmoniegedachte komt de RMU overigens nooit met een looneis, maar met een loonwens'', aldus de organisatie.

WW-premies

De RMU zegt te kiezen voor behoud van werkgelegenheid in plaats van loonstijging. Volgens de vakorganisatie is verdere loonmatiging nu ook mogelijk, omdat het kabinet heeft besloten de WW-premies voor werknemers in 2009 te laten vervallen. Hierdoor houden werknemers netto meer over van hun salaris.