AMSTERDAM - Bedrijven die energielabels toekennen, dreigen met juridische stappen tegen de overheid. Ze stellen dat het label zo impopulair is, dat ze nauwelijks werk hebben.

Hierdoor zouden ze een grote schadepost hebben door investeringen en gemiste inkomsten.

De bedrijven bevestigen op een gezamelijke website een bericht hierover in Trouw. Ze hebben de handen ineengeslagen in het comité Energyclaim.

De ondernemingen rekenden op een vaste inkomstenstroom omdat het ministerie van VROM het energielabel als een verplicht keurmerk introduceerde voor koop-en huurwoningen.  Later bleek echter dat VROM geen sanctie oplegt voor het weigeren van de keuring.

Waarschuwingen

''Ondanks alle waarschuwingen bracht de overheid onze sector de afgelopen jaren zware schade toe'', zo stelt het comité in een verklaring op internet.

''Na enorme vertragingen zadelde men de markt op met een gebrekkig systeem. De overheid neemt echter haar verantwoordelijkheid niet. Het imago van energielabels is beschadigd en de markt valt zwaar tegen. Wij vinden dat het nu de hoogste tijd is om een schadeclaim in te dienen bij de overheid.''

Er zouden zich tot december zeventig bedrijven bij het comité hebben aangediend.

Vrom

Volgens een woordvoerster van het ministerie van VROM is nooit gesteld dat het energielabel verplicht zou worden:

''Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat burgers zelf het voordeel van het label zouden inzien, en het daarom zouden aanschaffen''. Mensen kunnen immers met de informatie die het label geeft, fors bezuinigen op de energiekosten.

Aanpassing

Het ministerie erkent dat de belangstelling minder is dan verwacht. Daarom wordt het label vanaf 1 januari aangepast.

Mensen kunnen dan nog eenvoudiger zien hoe ze de energiezuinigheid van hun woning kunnen verbeteren.

Volgens de woordvoerster wil het ministerie graag met de ontevreden bedrijven om tafel om over de problemen te praten. Een gang naar de rechter zou hiermee moeten worden voorkomen.