TOKIO - Japan heeft het in het tweede kwartaal economisch verrassend goed gedaan. Het bruto binnenlands product nam in die periode toe met 0,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Dat percentage is ruim tweemaal zo hoog als over het algemeen werd verwacht. Op jaarbasis kwam de groei uit op 2,3 procent, zo heeft het Japanse bureau voor de statistiek dinsdag bekendgemaakt.

De groei is het gevolg van meer bedrijfsinvesteringen en consumptieve uitgaven. De investeringen namen toe met 1,3 procent. De consument, die met zijn bestedingen ruim de helft van de economie voor zijn rekening neemt, besteedde 0,3 procent meer, vooral aan digitale camera's en tv-toestellen.

De export, die goed is voor 10 procent van de Japanse economie, nam in het afgelopen kwartaal toe met 1 procent. De gegevens duiden erop dat Japan op de goede weg is, dankzij wat gunstiger economische omstandigheden in het buitenland.