HILVERSUM - RTL Nederland (RTL4, 5, 7 en 8) is tegenstander van een plan van minister Ronald Plasterk (Media) om de krantensector te steunen.

Dat schreef RTL-topman Bert Habets woensdag in een brief aan de minister en Tweede Kamerleden. Volgens hem werkt het op te richten fonds marktverstorend.

Donderdag praten de PvdA-bewindsman en de parlementariërs over het bewuste plan om te komen tot een zogeheten innovatiefonds voor printmedia. In de Kamer bestaat veel steun voor het initiatief.

Plasterk wil een deel van het STER-geld dat wordt binnengehaald via de publieke omroep aanwenden voor het steunen van de perssector.

Omslag

Kranten en tijdschriften kunnen een beroep doen op het geld om zo makkelijker de omslag te maken van printmedium naar volwaardig digitaal medium.

Habets is van oordeel dat de politiek niet overal 'subsidies tegenaan kan gooien'. Als minister en Kamer toch overgaan tot instellen van het fonds wil hij de reikwijdte ervan vergroten.

''De regeling moet dan worden opengesteld voor alle marktpartijen, dus ook voor commerciële tv-zenders die op internet journalistiek actief zijn.''

Marktverstoring

''Het is bekend dat de financiering van de publieke omroep leidt tot vormen van marktverstoring'', schrijft de algemeen directeur van het televisiebedrijf.

''De publieke omroep ontvangt jaarlijks grote bedragen die ook gebruikt worden om bijvoorbeeld grootschalig concurrerende activiteiten op internet op te zetten. Met publiek geld worden zo adverteerders en bezoekers weggetrokken van internet-initiatieven die net zo innovatief en interessant zijn, maar wel door private partijen in de markt worden gezet die zakelijke keuzes moeten maken.''

Habets is van mening dat de huidige beleidsvoornemens zullen leiden tot 'een aanvullende, geïnstitutionaliseerde verstoring van de werking van de markt'. Hij reageert met zijn schrijven op een eerdere brandbrief van hoofdredacteuren en uitgevers van geschreven media.

Gelijk speelveld

''De auteurs van deze brief vragen u een gelijk speelveld te creëren voor alle media. Dat gelijke speelveld komt niet dichterbij wanneer u alleen maar meer publiek geld in andere sectoren steekt.''

Habets vraagt in de brief verder om zijn visie in Den Haag te mogen toelichten.