NEW YORK - De burgerluchtvaart zal zich volgend jaar herstellen. De internationale organisatie voor de burgerluchtvaart, ICAO, gaat ervan uit dat het aantal passagiers in 2004 met 4,4 procent zal groeien en met 6,3 in het jaar daarop.

De VN-organisatie verwacht dat passagiers meer vertrouwen zullen krijgen in de luchtvaart, onder meer doordat op de vliegvelden extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Daarnaast voorziet de ICAO dat de wereldeconomie een herstel zal laten zien.

In 2001 viel het aantal passagiers in de luchtvaart terug doordat het economisch minder ging en door de aanslagen van 11 september. Dit jaar kwamen daar de oorlog in Irak en de longziekte SARS nog eens bij.