Kamer wil verplichte registratie uitzendbureaus

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een verplichte registratie voor uitzendbureaus om malafide praktijken en uitbuiting van vaak buitenlands personeel aan te pakken.

Zowel regeringspartijen CDA en PvdA als oppositiepartijen VVD en D66 schaarden zich donderdag in debat met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) achter voorstellen daartoe van koepelorganisatie ABU voor de uitzendbranche.

Maar Donner wil de registratie van uitzendbureaus niet verplichten. Volgens de CDA-bewindsman blijkt uit ervaringen in het verleden met de oude vergunningsplicht voor de branche, dat het niet valt te handhaven.

Dat probleem blijft volgens hem zolang er geen duidelijk onderscheid valt te maken tussen het uitzenden van personeel en bijvoorbeeld het plaatsen van werknemers in een andere organisatie via detachering.

Al eerder is in de Kamer gepleit voor herinvoering van het vergunningstelsel in de uitzendbranche, maar de discussie komt nu terug wegens problemen met uitbuiting van Oost-Europees personeel.

Vooral door malafide uitzendbureaus zou sprake zijn van oneerlijke concurrentie ten opzichte van werkgevers die hun personeel wel volgens de geldende arbeidsvoorwaarden belonen en goede huisvesting bieden.

Het CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en zijn collega Hans Spekman van de PvdA zien de problemen van handhaving niet zo, zoals Donner die schetste.

Volgens hen speelt de definitiekwestie over wat precies uitzendwerk is niet meer als wordt overgegaan tot een verplichte registratie via het betrouwbaarheidskeurmerk van de uitzendbranche zelf. Dan kan enkel wegens het feit dat een registratie ontbreekt al een boete worden uitgedeeld, menen zij.

Donner wees erop dat hij nog met voorstellen komt voor een hardere aanpak van malafide praktijken via uitzendbureaus.

Zo wil hij bedrijven die personeel inhuren via een uitzendbureau zonder keurmerk van de branche, aansprakelijk stellen voor eventuele onderbetaling van de arbeidskrachten. Bij behandeling van deze voorstellen in de Kamer wordt ook de discussie voortgezet over een al dan niet verplichte registratie.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie