Pleidooi uitbreiding regeling werktijdverkorting

DEN HAAG - Werkgevers- en werknemersorganisaties willen dat bedrijven tot april 2009 de tijd krijgen een aanvraag in te dienen voor de regeling voor werktijdverkorting.

Ook moet minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken nog eens 200 miljoen euro beschikbaar stellen, als de eerste 200 miljoen op is.

De sociale partners pleiten hier dinsdag voor in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag debatteeert over de kredietcrisis.

Donner wil tot 1 januari 2009 maximaal 200 miljoen euro gebruiken uit de WW-fondsen voor werktijdverkorting. Dat is goed voor 20.000 voltijdsbanen.

Omzetdaling

Om ervoor in aanmerking te komen moeten bedrijven door de economische crisis twee maanden lang een omzetdaling hebben van minstens 30 procent.

Dat is op zich geen onredelijke eis, stelt de Stichting van de Arbeid (STAR), waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. Maar veel bedrijven krijgen nog te maken met die terugval.

Daarom wil de STAR de aanvraagtermijn verlengd zien, "tot bijvoorbeeld 1 april 2009''.

Begrip

De sociale partners hebben er ook begrip voor dat het kabinet een grens stelt aan het bedrag dat het wil uittrekken. Maar eenmaal 200 miljoen is onvoldoende.

Zij wijzen erop dat zonder de regeling voor werktijdverkorting er meer ontslagen zullen vallen. Dan wordt er een minstens zo groot beroep gedaan op de WW-gelden als met de regeling voor werktijdverkorting.

Tip de redactie